občanské sdružení

(kladenská watchdog organizace)

Článek I      
Název občanského sdružení je Lepší Kladno.

IČ: 26583038

Článek III    
Cíl činnosti sdružení
(1) Cílem je zejména
a) podporovat rozvoj občanské společnosti,
b) zlepšit kvalitu života občanů Kladna,
c) zlepšit informování občanů o podstatných veřejných otázkách,  
d) umožnit veřejnosti kontrolu a posílit její vliv na rozhodování samosprávy.

(zdroj: stanovy o.s. Lepší Kladno, změna potvrzena MV 7.2.2012)

WEB : www.LepsiKladno.cz

E-MAIL: LepsiKladno@seznam.cz

předseda - MUDr. Karel Protiva

mluvčí - Mgr. Milan Hamerský  777-642-817