Zápis z diskuze k novému územnímu plánu

20.12.2011 22:23

Diskuze: Návrh nového územního plánu Kladna
Kdy a kde: 19.12.2011, 18-20h, Magistrát města Kladna
Pořadatel: Okresní hospodářská komora (OHK) Kladno
Přítomni cca 35 lidí: zástupce OHK, odpovědný architekt, primátor a druhý náměstek, odborná veřejnost (zástupci veřejnosti a iniciátoři dopisu zastupitelům), podnikatelé, veřejnost
Zapsal: Mgr. Milan Hamerský, Lepší Kladno

ke snadnému stažení a vytištění v PDF ZapisDiskuzeUzemniPlan2011-12-19.pdf (39,9 kB) 

/podrobnější verze : https://www.upkladno.kvalitne.cz/index.html#beseda /

ZÁPIS – SHRNUTÍ:
Jednání zahájil v 18h a ukončil ve 20h zástupce OHK. Odpovědný architekt projektorem promítal návrh nového územního plánu Kladna a spolu se zástupci radnice odpovídal na dotazy veřejnosti.

LOKALITY:
1) Zástupci laické veřejnosti se opakovaně dotazovali na problematiku v návrhu zakresleného severo-západního obchvatu Rozdělova. Zástupci radnice opakovaně uvedli, že žádný obchvat nebude, protože by musel jít i po katastru okolních obcí, nejsou na něj peníze, není třeba z důvodů změn v dopravě daných propojením Kladna na R7, R6 a útlumem činnosti v oblasti Energie.    
2) Sítenské údolí:
-navržená parkoviště zaříznutá do svahu – nebudou
-plánuje se propojení s územím kde v minulosti bylo městské zoo, dále propojení zeleného pásu až na Sletiště
3) Koněv – průmyslová zóna:
-město pokračuje v průzkumu ekologické zátěže
-plánovaný Interspar naproti autobusovému nádraží se nerealizuje z důvodů nedořešení prodeje pozemku současným vlastníkem
-město usiluje o domluvu s krajem o řešení komunikace uvnitř zóny s propojením na severní obchvat Buštěhradu a na jih mimo sídliště Kročehlavy na R6
4) Halda pod Šmermovem:
-zástupce firmy rozebírající haldu (plán na cca 50 let) navrhoval změnu definování pozemku
5) kácení v Rozdělově:
-zástupci města uvedli, že město nemá vliv na hospodářské plány vlastníka – Lesů ČR
6) rychlodráha na Prahu:
-město chce ponechat územní rezervu

LHŮTY:
-platnost doposud platného územního plánu končí 2015-2016
-do poloviny roku 2012 (zastupitelstvo v červnu?) by měl být schválen rámec územního plánu
(město má na to dotaci vázanou na čerpání v roce 2012)
-kompletní územní plán má být schválen v průběhu roku 2013
-připomínky lze zasílat na magistrát do konce prosince: blanka.fertekova@mestokladno.cz

DALŠÍ POSTUP:
-přítomní zástupci radnice nabídli místo v komisi města architektům, kteří připomínkovali předložený návrh na portálu: www.upkladno.kvalitne.cz

PŘIPOMÍNKY K INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI POLITIKY:
-zástupci odborné a laické veřejnosti i zástupci města se po diskuzi shodli, že informování veřejnosti o přípravách nového územního plánu nebylo dostatečné, zástupci města přislíbili, že informace budou přehledně na webu města

UPOZORNĚNÍ:
-shrnutí je neformálním pokusem zachytit ve stručnosti průběh diskuze, není závazným dokumentem