Veřejné zakázky budou od 1.4. pod větší kontrolou

28.03.2012 00:57

Tisková zpráva -Od 1.4.2012 vstoupí v účinnost novela zákona o veřejných zakázkách, díky ní se média, neziskové organizace a veřejnost snáze dostanou k informacím a budou moci lépe plnit svoji kontrolní roli. Zůstává však stále dost městy nezveřejňovaných důležitých informací, např. zápisů z jednání komisí.

Občanské sdružení Lepší Kladno vítá tuto změnu. Skončí tak pro nás zdlouhavý proces žádání informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.). Je chybou současného vedení města Kladna (ODS-ČSSD), že až zákon donutí koaliční politiky zveřejňovat informace, které již na portále města měly být přístupné dávno, uvedl Milan Hamerský, mluvčí Lepší Kladna.
Na webových stránkách LepsiKladno.cz jsme pro veřejnost v minulosti zpřístupnili smlouvu s kritizovaným zhotovitelem nového územního plánu Kladna.
Tento týden jsme uhradili magistrátem Kladna požadovaných cca 400,-Kč, aby nám zaslal smlouvy a dodatky k rekonstrukci Mety, největšího domu určeného k bydlení zdravotně postižených v ČR. Tyto prostředky mohli jít na prospěšnou činnost.
Aktuálně jsme zveřejnili seznam 129 připomínek občanů, firem a organizací k územnímu plánu Kladna: https://lepsikladno.webnode.cz/news/uzemni-plan/


Příloha, zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Klíčové změny v návrhu novely zákona o veřejných zakázkách od 1.4.2012

• přístup k informacím
– v návrhu novely zákona je výslovně stanoveno, že zadavatel je povinen poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
• rozšíření povinného uveřejňování
– povinně bude nově zadavatel uveřejňovat textovou část zadávací dokumentace, smlouvy od 0,5 milionu korun, skutečně uhrazenou cenu za celou zakázku a také subdodavatele, kterým hlavní dodavatel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo více než 5 % v případě významné veřejné zakázky,
• výrazné omezení ekonomické a finanční kvalifikace
– ekonomická kvalifikace bude nahrazena prohlášením dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku,
• omezení technické kvalifikace
– jako technickou kvalifikaci bude moci zadavatel požadovat pouze reference (nikoli již systém certifikátů ISO či jiné certifikáty),
• povinné zrušení při malém počtu hodnocených
– pokud by zadavatel měl hodnotit méně než 2 nabídky, musí zadávací řízení zrušit,
• revize užšího řízení a jednacího řízení s uveřejněním
– odstraňuje se možnost omezovat počet účastníků na základě lepší kvalifikace nebo losování,
• zpřísnění sankcí
– všechny sankce ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jsou dvojnásobné,
• povinné elektronické aukce
– u dodávek vymezených prováděcím předpisem bude zadavatel povinen provést hodnocení prostřednictvím elektronické aukce