Výzva primátorovi, vstřícnost k občanům

15.03.2012 21:32

15.3.2012, na Kladně

(5.4.2012, nepochopitelná odpověď primátora )

(10.4.2012, stanovisko LK)

Komu: primátor
Na vědomí: zastupitelé

Věc: zasedání zastupitelstva, informování a pozvání občanů

 

Vážený pane primátore,
obracíme se Vás s žádostí, abyste svolal jednání zastupitelstva dne 17.4.2012:
- od 14:00
- s pevně zařazeným bodem ve 16:00  x) Příprava územního plánu - diskuze s občany

Dále Vás žádáme, abyste v dubnovém čísle měsíčníku Kladno 2012 zajistil zveřejnění:
- pozvánky na jednání zastupitelstva
- podrobné informace o stavu příprav nového územního plánu, včetně stanoviska nezávislých členů pracovní skupiny

 

Odůvodnění:
- připravovaný nový územní plán města Kladna je zásadní dokument, který ovlivní tvář Kladna na desetiletí a dotkne se většiny občanů, proto vyžaduje před schválením nejen řádné projednání v orgánech města, ale i fundovanou veřejnou diskuzi
- radniční měsíčník Kladno 2012 doposud o územním plánu nepsal
- smyslem veřejného jednání zastupitelstva je umožnit zástupcům veřejnosti účast na jednání, pozdější doba jednání včetně pevně stanovených bodů u kterých se očekává rozsáhlejší diskuze občanů, je obvyklá v mnoha městech, je projevem politické kultury, která nadřazuje dostupnost služby pro občany nad pohodlí magistrátních úředníků