Veřejné zakázky transparentně - může to jít i na Kladně

21.09.2010 21:26

Kandidáti Lepší Kladno považuji problém korupce, klientelismu a s ním spojené plýtvání s veřejnými prostředky za klíčový a jako jediná kandidátka na Kladně nabízíme konkrétní řešení opírající se o stanoviska odborníků.

Současné vedení radnice zveřejńuje jen minimum informací s časovým zpožděním a arogancí tiskového mluvčího.

Lepší Kladno chce: 

*) využití elektronického tržiště při výběrových řízeních sníží ceny o 15-25% /jako např. v Semilech/   
*) celý proces veřejné zakázky od počátku až do konce bude na internetu 
*) umožněním dodatečné splnění formálních kritérií předkladateli nabídek zabráníme vypadnutí atraktivních nabídek z posuzování
*) ve výběrových komisích budou zástupci občanů a opozice
*) trváme na jmenovitém hlasování v zastupitelstvu a radě

 

Metodika občanské iniciativy Nekorupci.cz

Transparentní veřejné zakázky - https://www.nekorupci.cz/onekorupci-cz/transparentni-verejne-zakazky-metodika-obcanske-iniciativy