Uzákonění eutanázie si dlouhodobě přeje přes 62% občanů ČR

10.02.2011 08:30

MUDr. Karel Protiva představil návrh zákona o důstojné smrti

 Karel Protiva říká: "Řízená sebevražda je otázkou medicinskou, filozofickou ale hlavně etickou. V našem právním systému, ale zdaleka nejenom u nás je eutanazie považována za vraždu. S jejími poskytovateli je pak následně jednáno. Jde však o horkou skutečnost. Je třeba toto téma otevřít, mluvit o něm dříve než se stane prostorem pro rozličné pseudoodborníky, pošuky a kriminální živly."  

 KANdidát do senátu MUDr. Karel Protiva dnes představil návrh zákona o důstojné smrti (asistované a aktivní eutanázii), představený návrh navazuje na legislativní návrh předložený senátorkou V.Domšovou v roce 2008 plénu senátu a následné diskuze, zkušenosti ze zahraničí a podobně. Návrh je v podobě, která umožňuje jeho okamžité přijetí a ukončené utrpení tísíců umírajících, kteří jsou dnes bez této možnosti v ČR, případně mohou hledat pokoutní řešení, např. ve Švýcarsku.
 
Mezi podporovateli uzákonění eutanázie najdeme osobností z řad lékařů, např. MUDr. Pavka a MUDr. Bočka, několik ředitelů nemocnic, politiky z řad ODS - MUDr. Šťastný a ČSSD - MUDr. Rath. 
Ve svém programu se tématu věnuje vládní strana Věci Veřejné, viz niže.
 
 Karel Protiva k tomu uvedl:
"Senát je vhodným místem pro neideologické a nadstranické projednávání závažných témat, mezi které eutanázie patří. Není mi lhostejné utrpení umírajících a jejich rodin, přišel čas na seriózní diskuzi o předloženém návrhu."  

 

Referenda na webu strany Věci veřejné
https://www.veciverejne.cz/vysledky-referend.html

Téma: eutanázie, otázka % ANO % NE
 

Ukončení nesnesitelné bolesti je častým důvodem žádostí o eutanazii, je tento důvod pro Vás přijatelný argument k ukončení lidského života?
ANO 83,22% / NE 16,78%

 

Vidíte z morálního hlediska rozdíl mezi vypnutím lékařského přístroje (tzv. pasivní eutanazií) a podáním smrtící dávky léku proti bolesti?
ANO 39,26% / NE 60,74% 
 

Je podle Vás nutné, aby s prováděnou eutanazií projevil souhlas sám pacient, či stačí souhlas jeho nejbližších příbuzných? ANO 78,09% / NE 21,91% 
 

Prováděnou eutanazii musí odsouhlasit také odborník z lékařského prostředí. Jste pro to, aby pro tento účel byla zřízena speciální komise?
ANO 76,41% / NE  23,59%

  

Myslíte si, že je správné svobodně rozhodovat o ukončení svého života, či snad toto požadovat po svém lékaři?
 ANO 85,48% / NE 14,52%