Utajená zakázka za 200 miliónů na 4 roky budí pochybnosti

11.04.2012 00:34

Lepší Kladno se obratí na vedení města pro vysvětlení, proč zadává zakázku takového rozsahu bez medializace.

Věstník veřejných zakázek:  https://www.isvzus.cz/Views/Form/Display/325723

Mluvčí Milan Hamerský uvedl:" pochyby budí nejen velikost zakázky, ale především její vyhlášení několik dní před 1.4.2012, kdy vstoupila v platnost novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadovky na Technickou způsobilost podporují dojem, že jsou napsány konkrétní firmě na "tělo".

 

Např.: "Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona - doloží realizaci min. 2 parkovišť s plochou min. 500 m2 v min.- každé z nich 10 mil. Kč, která byla realizována v intravelánu města, zadavatel nepřipouští plnění ve formě parkovišť u obchodních domů či nákuplních center - doloží realizaci min. 5 staveb, které obsahovaly v součtu min. 100 000 m2 betonové dlažby, a které byla realizovány v intravelánu města.

Dle § 56 odst. 3 písm. e) prokáže uchazeč předložením přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele - min. 30 osob, 3 vedoucí zaměstnanci. -Velkoobjemový nakladač – min. 2 ks.
Dle § 56 odst. 3 písm f) -Malý nakladač UNC – min. 5 ks, Nakladní automobil sklápěč – 2ks, Tahač včetně návěsu sklápěč – 2ks, Nákladní automobil nosič kontejnerů – 3 ks, Splnění předpokladů dle § 56 odst. 4 a dle § 56 odst. 5. Více v ZD"

 

Lepší Kladno považuje postup vedení města ODS-ČSSD za krajně problematický a vznese dotaz na jednání zastupitelstva 17.4.