Korupce a nekompetence ochuzuje Kladno o 60 milionů ročně

07.09.2010 23:44

 

 Tisková zpráva /LEPŠÍ KLADNO - kvalitnější život/ 

        +  zapojíme občany do rozhodování o Kladně
*) chceme levnější a kompetentnější úřad, snížíme počet úředníků, do vedení přivedeme odborníky, rozšíříme úřední hodiny pro lidi pracující mimo Kladno
*) zavedeme ankety mezi občany k zásadním rozhodnutím (investicím)
*) radnice bude striktně dodržovat zákon o svobodném přístupu k informacím
*) navrhneme průhledné rozhodování – jmenovité hlasování v orgánech města
*) chceme objektivní měsíčník – v redakční radě zástupci veřejnosti a opozice
*) rozpočet učiníme přehlednější a zrušíme absurdní výdaje (140 tisíc na ošatné)
Nabídneme občanům obnovení historických části „velkého“ Kladna: Rozdělov, Švermov (Hnidousy/Motyčín), Dubí-Dříň-Vrapice, Kročehlavy, jako městské části Statutárního města Kladna mohou mít vlastní samosprávu v čele se starostou

       +  zprůhledníme veřejné zakázky, dotace a podpory
Odstraníme korupci, klientelismus a ušetříme ročně 40 - 60 miliónů
*) využití elektronického tržiště při výběrových řízeních sníží ceny o 15-25%
*) celý proces veřejné zakázky od počátku až do konce bude na internetu 
*) umožněním dodatečné splnění formálních kritérií předkladateli nabídek zabráníme vypadnutí atraktivních nabídek z posuzování
*) ve výběrových komisích budou zástupci občanů a opozice
*) trváme na jmenovitém hlasování v zastupitelstvu a radě
*) zabráníme růstu existujících dluhů města -541 mil. Kč (splátka 2010 -33,5 mil., ! 2013 -72,4 mil), 9.770,-Kč na dospělého občana Kladna 

+  zlepšíme kvalitu veřejných služeb 
+  rozšíříme péči o seniory, postižené a rodiny s dětmi
+  zvýšíme bezpečnost v ulicích
+  sebevědomí města postavíme na podpoře úspěšných
+  zlepšíme životní prostředí, kvalitu zeleně i její údržby

 
!  konec korupce a klientelismu
!  konec zneužívání veřejných prostředků
!  konec děr na komunikacích
!  konec nepořádku nejen u Masokombinátu
!  snížíme závislost hokeje a fotbalu na rozpočtu města