Smlouva o politické korupci ČSSD a zneužívání veřejných funkcí ODS na Kladně

13.09.2010 17:48

   Tisková zpráva - Lepší Kladno
Obdrželi jsme anonymně poštou dokument (odeslaný v Kladně 9.9.2010) naznačující dlouhodobou skrytou spolupráci ODS a ČSSD na Kladně za účelem skrytého rozdělení placených funkcí mimo demokratické mechanismy a vyvedení veřejných financí ve prospěch člena ČSSD.

Stanovisko Lepší Kladno:

a) nemáme žádnou možnost prověřit pravost dokumentu (podivná je chyba v pořadí článků -chybí g,h)
b) nemáme žádnou povědomost kdo a proč nám text zaslal
c) protože prosazujeme TRANSPARENTNÍ politiku odmítáme hrát cizí hry, zveřejňujeme text a obracíme se na zástupce ODS a ČSSD, aby se k dokumentu vyjádřili

1) pokud jde o podvrh, je na zástupcích ODS a ČSSD, aby se bránili cestou práva
2) pokud je smlouva pravdivá (veřejně známé skutečností tomu nasvědčují), pak se domníváme, že jde o příklad vzorové politické korupce a cynického rozdělování veřejně placených funkcí a možná i několika trestných činů

Lepší Kladno prosazuje PRŮHLEDNOST jako nejlepší prostředek na řešení a předcházení klientelismu. 
 ___________________________________

  zde scan údajné smlouvy: https://www.milanhamersky.cz/download/smlouvaODS_CSSD.pdf

 

 Dohoda o vzájemné spolupráci v působnosti Města Kladna mezi MO ČSSD Kladno a MS ODS Kladno

 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících bodech vzájemné spolupráce:

a)      ODS Kladno se zavazuje, že navrhne a prosadí jediného kandidáta pro senátní volby 2008, ve volebním obvodu 30 – Kladno, Ing. Dana Jiránka.

b)      MO ČSSD Kladno se zavazuje, že za účelem podpory Ing. Dana Jiránka navrhne a zajistí prosazení kandidáta v senátních volbách 2008 pro volební obvod Kladno Bc. Zdeňka Syblíka.

c)      ODS Kladno prostřednictvím Rady města Kladna zajistí v co nejkratším možném termínu vypsání výběrového řízení na pozici ředitele Domova důchodců v Kladně, Františka Klose 1178. Zároveň zajistí, že vítězem tohoto výběrového řízení a následně jmenovaným ředitelem bude Bc. Zdeněk Syblík.

d)      ODS Kladno bude po celou dobu volebního období 2006-2010 podporovat pana Miloše Vrchlavského na pozici uvolněného člena Zastupitelstva města a současně jako předsedu kontrolního výboru Zastupitelstva města.

e)      ODS Kladno zajistí v rámci činnosti SBF Kladno s.r.o. a SAMK s.r.o., smluvní zajištění poskytování právních služeb pro AK Dvořák Kladno s tím, že v rámci poskytování právních služeb bude činnosti vykonávat Mgr. Jiří Kunc.

f)        MO ČSSD Kladno se zavazuje, že po skončení Senátních voleb v roce 2008 a předpokládaném odchodu Ing. Dana Jiránka podpoří na uvolněné místo primátora Statutárního města Kladna za ODS Ing. Miroslava Bernáška a na místo 1. náměstka primátora Města Kladna za ODS Ing. Vojtěcha Munzara.

i)        MO ČSSD Kladno se tímto zavazuje, že klub zastupitelů ČSSD Kladno po celou dobu volebního období v případě nutnosti podpoří svými hlasy ODS a doplnění jejich většinu, vyjma případu týkajícího se možného prodeje společnosti TEPO Kladno s.r.o., kde si MO ČSSD Kladno vyhrazuje před jakýmkoliv hlasováním v dané věci předběžné projednání za účelem oboustranné shody, k čemuž se ODS Kladno zavazuje.

 

V Kladně dne 17. ledna 2007

Za MS ODS Kladno a Klub zastupitelů ODS

Ingr. Dan Jiránek

Ing. Miroslav Bernášek

Ingr. Vojtěch Munzar

 

Za MO ČSSD Kladno a Klub zastupitelů ČSSD Kladno

Bc. Zdeněk Syblík

Miloš Vrchlavský

Mgr. Jiří Kunc