Pozvánka - jednání zastupitelstva

16.04.2013 08:00

POZVÁNKA na 13. zasedání Zastupitelstva města Kladna

16. dubna 2013 v 8:00 hod., ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT na nám. Sítná

 (Předpokládaný termín příštího jednání úterý 25.6.2013 - bod územní plán)

 

Navržený program:

1. Zahájení

2. Slib strážníků Městské policie Kladno

3. Záležitosti výborů Zastupitelstva města Kladna

- Záležitosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kladna

4. Rozpočet Města Kladna na rok 2013

- Rozpočtová opatření Města na rok 2013

5. Přijetí dotace Městem na úhradu úroků k úvěru na regeneraci panelových domů v majetku Města

- Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace na úhradu úroků k úvěru na opravu, modernizaci nebo regeneraci panelového domu

6. Majetkové záležitosti

7. Projekty kofinancované z fondů Evropské unie

- Integrovaný plán rozvoje města v rámci ROP

- Integrovaný plán rozvoje města v rámci IOP

- Projekty kofinancované z ROP v rámci IPRM

8. Záležitosti společností, v nichž má Město obchodní podíl

- Záležitosti společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

9. Zpráva o bezpečnostní situaci na území Statutárního města Kladna za rok 2012

10. Návrhy ke schválení:

a) Zpráva o činnosti Městské policie Kladno za rok 2012

b) Obecně závazná vyhláška Města č. 44/13 „O určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů na území města Kladna“

Obecně závazná vyhláška Města č. 46/13 „O určení míst pro provozování videoloterních terminálů dle § 2 písm. l) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů na území města Kladna“

c) Poskytování půjček z Fondu obnovy obytných domů pro žadatele na obnovu obytných domů na území města Kladna

d) Záležitosti školství na území města Kladna

- Poskytnutí věcných darů v soutěži o nejlepší webové stránky škol na území města Kladna

- Zřizovací listiny základních a mateřských škol zřizovaných Statutárním městem Kladnem

- Vyřazení majetku z operativní a účetní evidence příspěvkové organizace Města Základní škola Kladno, Vašatova 1438

e) Záležitosti veřejných zakázek, zadávaných Městem

f) Zásady hospodaření s byty v majetku Statutárního města Kladna

g) Program prevence kriminality pro město Kladno

11. Různé

12. Diskuse

13. Interpelace

14. Návrh usnesení

15. Závěr

 

 

https://www.mestokladno.cz/odpoved-na-dotaz-dle-zakona-c-106-1999-sb-ze-dne-4-2-2013/d-1431198

 

https://www.mestokladno.cz/odpoved-na-dotaz-dle-zakona-c-106-1999-sb-ze-dne-28-11-2012/d-1430952

 

 plán.