Pozvánka do KOKOSU

19.03.2014 15:00

Veřejné projednání studie Strategie rozvoje Kladna do 2020, od 15h,

podklady:https://mestokladno.cz/navrh-strategie-udrzitelneho-rozvoje-spravniho-obvodu-orp-kladno-2014-2020-a-navrh-vyhodnoceni-vlivu-sur-orp-kladno-na-zivotni-prostredi-a-verejne-zdravi-sea/ds-200587/archiv=0&p1=2100017879

 

od 17h, další diskuze s občany města – Agenda 21

Tímto Vás všechny zveme na nejbližší schůzku Agendy 21, která se bude konat dne 19. 3. 2014 od 17:00 v předsálí v Kokosu (stolečky před kioskem).
 

 
 

Agenda 21 je rozsáhlý dokument z Mezinárodní konference o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro (1992), který určil hlavní směry omezení negativních projevů naší civilizace v různých oblastech (sociální rozdíly mezi bohatým a chudým světem, nedostatky ve zdravotní péči, globální ohrožení životního prostředí, expanze lidských sídel, nárůst populace, atd.).

 

Mimo jiné se v něm píše: "Každý místní úřad by měl zahájit dialog s občany, místními organizacemi a podnikateli a přijmout "místní Agendu 21".

 

Místní agenda 21 (MA21) existuje už několik let i v Kladně. V určeném čase by se na ní měli setkávat občané - tedy kdokoliv, kdo má zájem, se zástupci místních úřadů.  Prostřednictvím vzájemných konzultací a snahy o dosažení dohody by se místní úřady měly učit od občanů a místních občanských a komunitních organizací a firem a získávat tak potřebné informace pro přípravu nejlepších strategií.

 

Zásadní roli v MA21 hraje místní veřejná správa. Bez její aktivní vůle nemůže místní Agenda 21 jako dlouhodobý koncepční proces vzniknout, ani dále fungovat. Veřejná správa - úředníci, a především politici – by měla mít, bez ohledu na politickou orientaci, zájem takovéto prostředí vytvářet, neboť kvalita života a spokojenost občanů jsou jistě nadstranickými cíli. Veřejná správa sama však kvalitní místní Agendu 21 nezajistí. Nezbytně k tomu potřebuje spolupráci s různými složkami místní společnosti –občany, neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli, provozovateli služeb, či třeba školskými zařízeními, zdravotnickými institucemi a řadou dalších subjektů. 

 

Tímto Vás všechny zveme na nejbližší schůzku Agendy 21, která se bude konat  dne 19. 3. 2014 od 17:00  v  předsálí v Kokosu (stolečky před kioskem). Dostanete  prostor pro své náměty, sdělení, žádosti  o napravení nedostatků i připomínky k životu na Kladně a jeho okolí.