Politické dohody musí být pod veřejnou kontrolou

15.09.2010 18:43

Lepší Kladno prosazuje nové obsazení vedení institucí a firem řízených městem odborníky na základě konkurzu. Za samozřejmé považujeme neslučitelnost těchto výkonných funkcí s kontrolní funkcí zastupitele města Kladna.

/reakce na inzerát ČSSD Kladno v Kladenském deníku 15.9.2010/

Vítáme rozhodnutí ČSSD Kladno učinit právní kroky k prošetření autorství tzv. dohody o spolupráci mezi ODS a ČSSD na Kladně a jsme připraveni plně spolupracovat.


K samotnému textu inzerátu ČSSD v Kladenském deníku máme dvě upřesnění:
a) poskytnutí textu médiím s naším vyjádřením bylo schváleno zástupci Lepšího Kladna za VV, SZ i KAN, nešlo o sólový krok lídra kandidátky Milana Hamerského, jsme nadále přesvědčeni, že jde o tak závažný dokument, že zveřejnění tzv. dohody a možnost dotčených se vyjádřit, bylo jediným správným postupem
b) v tvrzení, že „v době údajného podpisu již bylo jasné, že sociální demokracie kandiduje Jiřího Dienstbiera“ je chyba 13 měsíců, tzv. smlouva je datována 17. ledna 2007, schválení Jiřího Dienstbiera za kandidáta do senátu proběhlo v únoru 2008, známou skutečností je, že původním kandidátem ČSSD na Kladně (MO 1) do senátu byl Z.Syblík, tehdejší poslankyně L.Mazuchová jako okresní předsedkyně a vnitřní opozice v ČSSD na Kladně (MO 2) s tím nesouhlasila 

K definitivnímu rozptýlení všech pochyb vyzýváme zástupce ČSSD a ODS Kladno, aby zveřejnili obsah „dohody“, na základě níž zastupitelé Kladna za ODS „darovali“ lukrativní funkci ředitele Domova seniorů zástupci opoziční ČSSD, na místo jejího obsazení odborníkem nebo svým zastupitelem tak, jak to udělala ODS v případě vedení SAMK (L.Kubica, zastupitel ODS) a Kultury Kladno (B.Bendlová, zastupitelka ODS).