PODPORUJEME - Petici proti znehodnocení nám. Svobody

18.03.2012 09:48

petice - Mexikoplac

(Petice ke stažení) Představitelé o.s. Lepší Kladno se po diskuzi, připomínkách i získání několika podpor pro vlastní návrh petice, od zástupců neziskových organizací na Kladně rozhodli neorganizovat samostatnou petici, viz návrh níže. Převážil názor, že by druhá petice ke stejnému problému vedla k celkově nižší podpoře veřejnosti.  Podporujeme proto petici sepsanou skupinou architelků a zástupci Volby pro Kladno.

viz:  https://www.peticenamestisvobody.cz/ 

Petice ke stažení a podpisu: peticeMexikoplac.doc (847 kB)

 

__________________________________________________________ 

pracovní verze LK k 14.3.2012 

P E T I C E  -  PRO odložení prodeje pozemku města na nám. Svobody

Primátor, radní, zastupitelé města Kladna 

Vážení zastupitelé,
obracíme se na Vás s požadavkem v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním, v aktuálním znění.
Žádáme Vás, aby zastupitelstvo odložilo rozhodnutí o prodeji pozemku města na nám. Svobody s ohledem na :
a) ODBORNOST - není hotov nový územní (regulační) plán centra města, na jehož základě lze investorovi stanovit reálné a konkrétní podmínky v souladu s veřejným zájmem (zohlednění připomínek odborníků, veřejnosti, otázky - dopravy, životního prostředí, propojení s pěší zónou, atd.)
b) PODEZŘENÍ Z KORUPCE - způsob zveřejnění nabídky města je po formální stránce sporný s výsledkem pouze jediné nabídky, spěch na rozhodnutí budí důvodné pochybnosti, není vyloučeno úspěšné napadení případného prodeje u soudů a s tím spojené výdaje města 
c) DEMOKRACIE - jediným investorem předložený (nezávazný) návrh podoby stavby i jejich funčních parametrů byl odbornou veřejností odmítnut na základě i laikům srozumitelných, věcných a platných argumentů, doposud nebyly připuštěny připomínky občanů Kladna
      (petiční výbor tvoří zástupci občanských sdružení: P.Novák/XY, J.Dvořák/ WZ… atd.)


Připojuji se k petici, je mi víc než 18 let, jsem občanem ČR s trvalým bydlištěm Kladno. V souladu s jednacím řádem zastupitelstva Kladna (např. § 4), žádám projednání této petice na jednání zastupitelstva a zmocňuji zástupce petičního výboru k formálním krokům (např. doručení primátorovi), včetně vystoupení a prezentování petice na jednání zastupitelstva (rady, komise).  

Náležitosti petice: příjmení, jméno, ulice, rok narození, ulice/číslo, e-mail (email pro informování o stavu projednávání návrhu).  
Poštovní adresa pro doručení petice:  Lepší Kladno, Ostravská 3069, 272 01 Kladno,

Nascanovanou lze zaslat : lepsikladno@seznam.cz
Podrobnější odůvodnění petice, zdroj: https://upkladno.kvalitne.cz/dokument_namesti_svobody.html