Parkování na Kladně je třeba řešit s občany, tým K. Protivy nabízí městu svůj čas a znalosti

07.03.2011 22:45

Děkujeme, přicházíme: Karel Protiva a jeho tým Lepší Kladno považuje problémy související s životním prostředím a parkováním na Kladně za velmi závažné. Vedení města by k řešení zhoršující se situace mělo přistoupit promyšleně a naslouchat názorům občanů. Nejen na Sítné je situace s parkováním kritická a návrhy města naráží na odpor občanů, kteří v dotčených místech musí žít a dýchat.

 

PRÁCE PRO MĚSTO -Lepší Kladno

Tým Karla Protivy nepřichází pouze s kritikou, ale nabízí radnici pomocnou ruku. Nabízíme Radě města Kladna svoje zkušenosti, znalosti a čas pro práci v komisích města. Volba pro Kladno odmítla vyslat své zástupce do poradních orgánů města a tak se koalice ODS-ČSSD nemůže vymlouvat na to, že by v komisích nebylo místo, případně tyto byly příliš početné. Tým Lepší Kladno nabízí opakovaně Radě kvalitní zástupce do každé z komisí.

 

PETICE K PARKOVÁNÍ -Sítná     

Karel Protiva podporuje aktivity občanů, kteří mají zájem o své okolí a žádají o zohlednění svých oprávněných požadavků při plánech města Kladna na zásahy do zeleně. Podporuje petici občanů ze Sítné, viz níže.

 

7.3.2011 zasláno Radě města Kladna

K rukám členům Rady statutárního města Kladna

Vážený pane primátore,
vážení páni náměstci,
vážení páni radní,

Tým Karla Protivy se na Vás 18.2.2011 oficiálně přes podatelnu obrátil s nabídkou zapojení do práce ve prospěch města Kladna, neobdrželi jsme od Vás žádnou odpověď, proto opakujeme svoji nabídku.
Veřejně se hlásíme k podpoře petice občanů ze Sítné, kteří se obávají plánů města na necitlivé úpravy komunikací a zhoršení jejich životních podmínek. Vyzýváme představitele města, aby s občany jednali o jejich oprávněných požadavcích.
Politici nejsou vlastnící veřejného prostoru (města), ale jeho dočasní správci.

Doufáme, že chcete občanům Kladna sloužit, ne vládnout, to se neprokazuje libivými volebními slogany, ale konkrétními činy. 
______________________________


Primátor statutárního města Kladna
Magistrát: Odbor dopravy, Odbor životního prostředí
Nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno
Středisko ekologické výchovy Čabárna

V Kladně 30.11.2010

 

PETICE občanů
Za šetrné řešení parkovacích míst v ulicích Ostravská, Plzeňská, Ústecká a Brněnská

 

Vážení,

My níže podepsaní jsme se rozhodli napsat tuto petici, která vyjadřuje vůli místních občanů zachovat kvalitu našeho životního prostředí a stávající zeleně v souvislosti s připravovaným projektem zvyšování počtu parkovacích míst v místě našeho bydliště, tj. v ulicích Ostravská, Plzeňská, Ústecká a Brněnská.

 

Podle našich informací má dojít k dalšímu podstatnému zvýšení počtu parkujících automobilů v našich ulicích. S námi – rezidenty – bohužel zatím nikdo nejednal, přesto, že jsme o to dopisem i telefonicky opakovaně usilovali. Rozhodli jsme se tedy vyjádřit svůj názor a své konstruktivní návrhy šetrného řešení tímto způsobem. 
 

Tzv. „uliční parkování“ (street parking) ovšem není preferovaným řešením, protože nevyhnutelně zhoršuje životní prostředí rezidentů. Plánovaným zvýšením počtu parkujících vozů podél chodníků o cca jednu třetinu i více se zákonitě zhorší kvalita našeho prostředí – dopad nadměrného hluku a znečištění výfukovými plyny na zdraví obyvatelstva a především dětí je dobře znám, připomínáme nesčetné studie provedené také v západních zemích (Německo, Velká Británie) konstatující, že např. částice obsažené ve výfukových plynech jsou tak nepatrné, že pronikají z dýchacího systému do mozku. Krajním důsledkem je demence, avšak často se jedná o „pouhé“ postupné zhoršováním paměti a lehkou mozkovou dysfunkci, které si nemusíme hned všimnout. Je prokázána souvislost se vznikem astmatu, rakoviny a diabetu. Plánovaný nárůst vzdušného i hlukového znečištění v bezprostřední blízkosti našich domovů nemůže odpovídat žádným parametrům současného bydlení.

 

Pouhý pohled ukáže, že už dnes jsou uvedené ulice parkujícími auty neúnosně zatížené. Problém vzniká zvláště v časných ranních hodinách a především v zimě, kdy mnozí řidiči nechávají motory svých aut běžet třeba i 30 minut, než nasednou a odjedou. To by byl v západních zemích vážný dopravní přestupek trestaný pokutou a ztrátou šesti bodů! Pokud se někdo z dolních pater odváží přes noc větrat, je jeho ložnice či dětský pokoj během několika minut doslova zamořen výfukovými plyny! 
 

Přitom je naše sídliště na Sítné jedním z nejkrásnějších a nejzelenějších v Kladně i v širším okolí. Město se jím může právem chlubit. Lidé tu žijí rádi a vnímají místní uspořádání a zeleň, především vzrostlé stromy, jako velkou výhodu. Chceme toto jedinečné prostředí zachovat a pokud možno ještě zlepšit. Jsme přesvědčeni, že dopravní obslužnost nelze řešit na úkor obyvatel nebo přírody.

 

NAVRHOVANÉ PRIORITY ŘEŠENÍ:

Nedostatek parkovacích míst je podle nás nutné řešit v souvislosti s  otázkami zdraví občanů a kvality prostředí. Domníváme se, že prioritami na úrovni doby musí být:
Lidé, jejich zdraví a bezpečnost, a ekologické, k lidem a přírodě šetrné řešení.
Více parkujících aut pod okny ložnic a dětských pokojů nemůže být hnacím motorem ani cílem moderního projektu.

 

ZÁSADY:

Zásadami jakékoli další výstavby nebo projektu podle nás musí být:
1. S ohledem na zdraví občanů a především dětí – přinejmenším zachování stávající kvality ovzduší a životního prostředí. Zachování všech stávajících stromů a keřů, včetně tisů v Ostravské, které vyrůstaly téměř 40let a tvoří významnou bariéru mezi okny ložnic a dětských pokojů a silnicí – tyto tisy nesmí být dále drasticky zkracovány. Nemusely by to přežít.
2. Zlepšování životního prostředí výsadbou další zeleně (mělo by být součástí projektu) – např. cesta k budově gymnázia Sítná, ulice Plzeňská, Ústecká, horní část Ostravské atd. Po vzoru dalších zemí EU, včetně bývalých zemí východního bloku, jako je např. Maďarsko nebo Slovensko, tam, kde je to možné, olemování parkovacích míst keři.

 

POZNÁMKY K ŘEŠENÍ:
1. Parkování v této části Sítné je podle nás nutné řešit komplexně pro celou lokalitu, včetně dostatečného parkování po návštěvníky a klienty veřejných budov – Domu kultury, Kokosu, hotelu, restaurací, obchodů a služeb.

2. Je třeba zavést též jiná než jen stavební opatření. Situace se může zlepšit už pouhým zavedením pořádku, jako je odstranění nepojízdných vozů a vyhrazení parkovacích míst pouze pro rezidenty. Po vzoru dalších zemí (např. Anglie) je možné vyhradit pro parkování na ulici v bezprostřední blízkosti domu každé rodině jedno parkovací místo. I tak bude v každé ulici parkovat několik set vozů. Stačí si uvědomit počet bytů. Další automobily v rodině bude nutné parkovat na přilehlých parkovištích.
 
Na rozšíření parkovacích míst máme konkrétní návrhy, které vyplynuly z našeho podrobného prostudování lokality. Přejeme si je konzultovat s příslušnými odborníky a rozhodujícími činiteli radnice,  protože využívají místních rezerv a obsahují šetrná řešení. Jsme přesvědčeni, že nejlepšího výsledku dosáhneme spoluprací. Některé naše konkrétní návrhy již byly zmíněny v dopise pana Václava Strnada, Ing. Václava Pally a Mgr. Kottové ze dne 31.5.2010. Jejich doplněná verze vám bude k dispozici. Rádi se dostavíme na radnici k projednání konkrétních otázek projektu a zveme zástupce projektanta a vedení města do naší lokality, kde bychom ho rádi provedli a konzultovali nabízející se možnosti.
 
Chceme dýchat čistý vzduch, mít zdravé a bystré děti a věříme, že nás v tom vedení města a magistrát podpoří.

Děkujeme předem za vaši vstřícnost.

 

Jménem petičního výboru:

Václav Strnad                   

Procházková                

MUDr. Iva Petríková,                

Mgr. Alena Kottová
Ostravská 3061, 272 01 Kladno, Mobil 732 873 588,  alena.kottova@post.cz