Osobnosti podporují K.Protivu

02.02.2011 23:42

Štětina, Vetchý, Vodňanský, Chrz, Kosinová, Zdychová, Kaválek, Mirka, Hamerský, Miška a další

 

Jaromír Štětina, senátor

 

 

 MUDr. Pavel Chrz, zubní lékař, prezident České stomatologické komory

 S kolegou Protivou se známe již více než dvě desítky let. Setkali jsme se nejprve na půdě odborné, posléze na půdě České stomatologické komory. Dr. Protiva byl letitým členem Sněmu České stomatologické komory za Oblastní komoru Kladno - Rakovník a členem Legislativního výboru Sněmu ČSK (výbor, který se zabývá tvorbou stanov a předpisů). Dr. Protiva mluví krátce, k věci a zpatra. Domnívám se proto, že jeho působení na půdě Senátu by nepochybně přispělo nejen ke kvalitě, ale rovněž ke zrychlení jednání.

 

Ondřej Vetchý, herec


Vladimír Hučín, občanský aktivista

  Již několik let znám osobně pana MUDr. Karla Protivu a z tohoto pohledu mohu zodpovědně prohlásit, že z nabízených kandidátů volby do senátu je on z daného spektra výběru ten nejlepší a já osobně tak trochu závidím kladeňákům, že si mohou do Senátu ČR takového kandidáta zvolit v době, kdy je nutno pozvednou morální hodnoty na požadovanou úroveň.

 MUDr. Eva Kosinová, dětská lékařka

 V komunálních volbách v roce 2010 získala na kandidátce Volba pro Kladno (exprimátora M.Volfa) - 4.057hlasů = 19,967 % všech voličů ! 

 

Vratislav Kaválek, bývalý starosta Stehelčevsi

https://skstehelceves.webnode.cz/products/vratislav-kavalek-vrata1/

  

Jan Vodňanský, hudebník

 

 

MUDr. Vladimír Mirka, bývalý kladenský i krajský radní

 

  Mgr. Milan Hamerský, vedl senátní kampaň J.Dienstbiera st. v roce 2008, podílel se na senátní kampani ministra J. Bessera v roce 2004, právník a politolog

Mám tři dobré důvody proč aktivně podporuji Karla Protivu. Mám s ním hlubší zkušenost, že drží slovo i když to pro něj není výhodné. Prostě je na něj spolehnutí. Má rozumné názory v oblastech kde je odborníkem a nechá si poradit tam kde odborníkem není. Je s ním sranda.

Dovolím si parafrázovat J.Paroubka: který z protikandidátů to má ;o)


Ing. Nikos Katakalidis, důchodce

 Vážení občané, s velkou radosti jsem přijal zprávu o kandidátce do senátu mého přítele MUDr. Karla Protivy. Okamžitě jsem však pocítil i lítost, že nejsem místně příslušný a tudíž mu nemohu dát můj hlas a nemůže mu ho dát dalších pět členů mé rodiny. Jako jeho dlouholetý přítel znám jeho charakterové vlastnosti, které ho předurčují k této práci a ujišťují všechny obyvatele Kladna, že nejen umí píchnout do vosího hnízda, ale také se nebude bát to udělat. PRO-TI-VA nepůjde nikdy PRO-TI-VAM.


Ing. Pavel Holba, CSc., předseda Ústřední rady KAN, vědecký pracovník

 MUDr. Karel Protiva – perspektivní senátor

 MUDr. Karla Protivu jsem osobně poznal nejprve jako kladenského radního, který byl zvolen v prvních demokratických komunálních volbách za Občanské fórum (OF) jako člen Klubu angažovaných nestraníků (KAN). Bylo to v roce 1993, když jsem (jako náměstek primátora hl. m. Prahy zvolený rovněž za OF jako člen KAN) přijal pozvání tehdejší kladenské starostky Marie Bednářové k účasti na slavnostním odhalení pomníku kladenského rodáka a chicagského starosty Antonína Čermáka.

Po dlouhé době, kdy se doktor Protiva věnoval své stomatologické praxi a já se věnoval roli ředitele pražského Institutu městské informatiky, mne doktor Protiva vyhledal a seznámil mne a Ústřední radu KAN se svým záměrem obnovit na Kladně Místní klub angažovaných nestraníků. Rádi jsme souhlasili. Doktor Protiva Místní klub opravdu obnovil a krátce na to stal se jedním z iniciátorů vzniku Nadačního fondu angažovaných nestraníků (NFAN). Na XVII. sněmu KAN v listopadu 2007 byl poprvé zvolen za člena Ústřední rady KAN a od té doby se setkáváme na zasedáních každý měsíc. Tam máme možnost oceňovat Karlovu přímočarost, duchaplnost, nezávislost úsudku i jeho smysl pro humor.

Karel je člověk velkorysý, obětavý, vzdělaný a uvážlivý. Integrita jeho osobnosti je zárukou, že bude vykonávat svůj mandát poctivě podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Budete-li volit MUDr. Protivu, budete volit nejen Lepší Kladno ale i Lepší Parlament.

 

Ing. Petr Havlík, předseda strany Občané.cz

 

 

Mgr. Ilona Zdychová, vyučující na 1.stupni