Město Kladno porušilo zákon

30.05.2012 02:35

Tisková zpráva / Středočeský krajský úřad zrušil jako nezákonné rozhodnutí Magistrátu města Kladna zamítající žádost sdružení Lepší Kladno o informace

Město Kladno vedené koalicí ODS a ČSSD se chválí cenami za městský web, které však oceňují jeho technickou stránku, respektive přístupnost pro čtečky osob se zdravotním (smyslovým) handicapem. Obsah stránek a rozsah uveřejňovaných informací je chabý a nezákonný.
Protikorupční sdružení Lepší Kladno systematicky požaduje po magistrátu Kladna zveřejnění podstatných informací z jeho činnosti, např. smlouv k veřejným zakázkám. Tyto informace následně zveřejňujeme na webu, předkládáme médiím a veřejnosti.

Dne 19.4.2012 jsme se obrátili na magistrát Kladna s žádosti o zaslání (zveřejnění) podkladů, na základě kterých radní ODS a ČSSD přiznali odměny zastupitelce ODS a ředitelce společnosti Divadlo Kladno a jednomu ze dvou ředitelů TEPO (jeden za ODS, druhý za ČSSD). Město Kladno odmítlo podat požadovanou informaci. Na základě odvolání našeho sdružení rozhodl odvolací orgán (kraj), že rozhodnutí magistrátu je nezákonné.

 

Sdružení Lepší Kladno vítá rozhodnutí odvolacího orgánu, za zarážející považujeme návodný komentář kraje, jak má magistrát nově zamítnout žádost s absurdním tvrzením, že zveřejnění odměny přiznané politiky političce, je zásah do jejího soukromého života.
Pokud bude magistrát města Kladna v novém rozhodnutí ignorovat rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu, schvovávat se za kličky a naši oprávněnou žádost zamítne, jsme připraveni domoci se práva na informace cestou správní žaloby, která zatíží rozpočet města náklady na řízení. Obdobné spory u soudů města (a jiné orgány) pravidelně prohrávají.

K tomu uvedl právník sdružení Lepší Kladno Milan Hamerský: „arogantní praxe rathismu, kdy se vše nezákonně utajuje, bohužel na Kladně přetrvává. Doufáme, že se změní dříve, než po rozhodnutí soudů.“

 

Město Kladno dlouhodobě porušuje zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který mu ukládá, aby jednou zveřejněné (poskytnuté) informace zveřejnil na webu města tak, aby zájemce o informace o ni nemusel žádat, když již byla jednou poskytnuta jinému žadateli.
Kdo za to nese politickou odpovědnost?