LN: Hanke, v Kladně leží skoro celý svět

31.01.2014 16:32

Výtvarný pátek - Dobrodružství pod okny, pisoár znovu na scéně, zřícený kolos
Nedlouho před sedmdesátinami, jež oslaví 15. dubna, vyšly fotografovi Jiřímu Hankemu dvě publikace. Neopouští v nich rodné Kladno, kde žije dodnes.

Hankeho fatální spjatost s Kladnem neznamená, že by nikdy nefotil jinde. Léta sledoval jazzovou scénu a vyšla mu o ní tematická monografie Stop Time (2003). Portrétoval první generaci polistopadových podnikatelů. Panoramaticky snímal americkou krajinu. Ale těžiště jeho tvorby leží v Kladně.

 

Brožura Kladnu pod kůží je výběrem ze snímků, které Hanke, profesí bankovní úředník, pořídil při svých pochůzkách rodným městem v letech 1971-1990. Zajímala ho ulice a osazenstvo na periferii, demoliční záseky, zašlá zákoutí, lidé bavící se v hospodách i odevzdaně postávající ve frontách. Jeho kladenská kronika končí převratem a odhodem předlistopadových symbolů (hvězdy či busty) na smetiště dějin. Černobílé dokumentární a momentní fotografie vykazují různorodou úroveň: některé jsou obecnějším obrazem, jiné jen místopisnou ilustrací. Kvalita tisku je průměr - ani průšvih (ale tak tak!), ani brilance.
Poměrně obsáhlý úvodní životopisný rozhovor s tvůrcem, který vedl kladenský novinář Roman Hájek, angažující se v občanském sdružení Halda (to knihu vydalo), přináší dosud nejobsažnější slovní výpověď Hankeho. Zajímavé vyprávění. Úhrnem: obstojná publikace charakteru regionálního, domáckého.

 

Důsledně česko-anglická vázaná kniha Pohledy z okna mého bytu / Views from the Window of my Flat (1981-2003) je vypravena na zcela jiné úrovni grafické i typografické. Právem. Obsahuje v dosud nejúplnější a lze říci, že i definitivní podobě Hankeho stěžejní cyklus, o němž se ví i za hranicemi České republiky. Jeho princip je téměř geniálně jednoduchý: fotograf zaznamenával z okna svého bytu, co se děje na té obyčejné ulici pod ním. Koncept s dokumentem a „obsah“ s „formou“ zde utvořily jedinečnou slitinu. Podoba ulice semění spolu s ročními obdobími i s proměnami historickými. Někdy Hanke zaznamenal drobnou událost (včetně rvačky, bouračky, demonstrace, bezvládného těla muže na silnici), někdy světelnou náladu, někdy hravou či graficky výraznou konstelaci předmětů a lidí. Snímky ponechal v plném formátu, ke každému připsal dataci.

 

V této edici „poslední ruky“ (před dvaceti lety vyšel daleko skromnější, průběžný výbor z tohoto cyklu) autor zachoval chronologičnost záběrů, přestože to místy přináší mírné vizuální zmonotónění toku. Ale tak prostě šel čas; to se dá akceptovat. Kromě úvodní analýzy Hankeho metody z pera editora knihy Tomáše Pospěcha se na konci svazku nalézá výběr z textů, jež o cyklu v minulosti vyšly. Kniha je to prostě důkladná a hodná onoho díla!

 

Jiří Hanke: Kladnu pod kůží
Text Roman Hájek. Vydalo občanské sdružení Halda, Kladno 2013, 160 stran
Jiří Hanke: Pohledy z okna mého bytu (1981-2003)
Editor Tomáš Pospěch, texty různí autoři, KANT, Praha 2013, 192 stran