LK 2010

01.09.2010 23:44

 

Vaši lidé

Lepší Kladno - kvalitnější život

nabízí na primátora Statutárního města Kladna

   

Mgr. Milan Hamerský, 37 let, právník a publicista, nestraník 

osobní stránka : www.milanhamersky.cz , poslední články:

20.9. LN: Nečas se schovává za voliče + reakce Miroslavi Němcové, předsedkyně sněmovny

26.8. HN: Lepší "jednooký" Drábek než nic

 7.6. Deník:  Vraťme pravidla do školství

 

  

 Eva Češpivová, 38 let, na mateřské - tlumočnice, lektorka NJ, sz

Chci zdravé a kvalitnější prostředí pro naše děti, pro jejich fyzický i duševní vývoj. Budu trvat na sledování faktorů působících negativně na kvalitu života ve městě, jimiž jsou především prach a hluk. Je třeba podpořit aktivní relaxaci dětí a obyvatel (výstavba meziblokových plácků na sídlištích, cyklostezky). Důležitými tématy a dalšími oblastmi zájmu jsou pro mne oblast kultury, předškolní vzdělávání, protidrogová prevence, sledování potřeb handicapovaných a bezmocných lidí a zapojení aktivních seniorů do tvorby a realizace veřejného života v našem městě. 

    

 MUDr. Karel Protiva, 58, zubní lékař, kan 

Chceme obnovit fungování Protialkoholní záchytné stanice na Kladně. Chápeme to jako službu nejen postiženým těmito problémy, ale především jako pomoc jejich okolí, kolemjdoucím, zkrátka jako službu občanům města Kladna.

 

 

  Tomáš Kareta, 31 let, technik, sz

Zajímají mě především témata týkající se životního prostředí. Na Kladně jsou to problémy s čistotou města, a to nejen ve městě ale i v okolních příměstských lesích. Další pro mě důležitá témata jsou odpadového hospodářství, údržba zeleně, ekologická výchova, přírodě nakloněné územní plánování apod.

 

   Marcel Miška, 40let, živnostník

Je velice důležité aby všechny zakázky města byli na webu od zadání po nabídky jednotlivých firem až po smlouvu uzavřenou s vítěznou firmou- jedině pod přímou kontrolou občanů tak dokážeme zamezit neprůhledným výběrovým řízením a celkově pro město zlevníme všechny investiční akce.“

  

   Bc. Alexandr Průša, 26 let, průvodce na hradě, sz

"Komu se nelíbí současná politika, měl by se pokusit ji změnit."