Lidové noviny: Ať pacienti platí na dřevo!

21.02.2011 21:47

Ač byla veřejnost na sklonku minulého týdne chlácholena, vypukl konflikt dříve, nežli mohl usnout.

Autoři a podporovatelé revolty lékařské stavu nedomysleli nebo banalizovali vedlejší efekty, které tento jejich akt vygeneroval. I když se jednalo o revoltu především nemocničních lékařů, dotkne se nás všech. Veřejnost totiž hodí do stejného pytle všechny doktory. Prohloubí se příkop mezi lékaři a jejich pacienty. Při známé české závisti, vypočítavosti, schopnosti obejít jakýkoliv předpis, neřkuli zákon vzniknou konflikty, které budou dlouze řešit nejdříve rozličné revizní komise, čestné rady a nakonec soudy. Při známém fungování tohoto systému, se výsledek rozpustí někde v nedohlednu za tichého šumění přílivu moře, v muzice se tomu říká fade out.

 

A co pokladenský systém!?

Chyby se dají najít vždy a všude. Hlavní problém však tkví v zákonu o veřejném zdravotním pojištění. To ovšem chce změnit tento zákon, což ministr nepochybně ví, ale pod tíhou akutních problémů více méně taktně mlčí. Z důvodů mně nepochopitelných nebyl aplikován tzv. pokladenský systém, tj. přímá platba v lékařském zařízení s následnou možností vyinkasování částky nebo alespoň její části v pojišťovně.

Výsledky a následky by byly nedozírné. Zlepšila by se komunikace i vztah mezi lékařem a pacientem, penězům rozumí každý, kdo je příčetný. Narovnal by stav mezi pojišťovnou a poskytovateli péče. Snížila by se možnost korupce a možných daňových úniků (někteří kolegové a kolegyně mě začnou upřímně nenávidět). A nepochybně by se zvýšila i kvalita a úroveň péče. Tento krok však nelze zavést plošně, viz efekt tsunami. Když rakouské císařství na přelomu 18, a 19. století jako první evropská země zavádělo občanský zákoník, nejdříve ho zkoušelo 10(!) let pouze na území Haliče a pak teprve aplikovalo v celém mocnářství. Dnes se tomu říká pilotní projekt.

Za svoji osobu a bez vědomí České stomatologické komory doporučuji tento krok vyzkoušet nejprve v oboru zubního lékařství. Jedná se obor lékařský, ambulantní, přehledný, snadno dopočitatelný a kontrolovatelný. Navíc je to specializace, kde se platilo odjakživa, lhostejno za jakého politického systému.

 

Karel Protiva

zubní lékař, kandidát na senátora za sdružení Lepší Kladno ve volebním obvodě Kladno

text převzal /diskuze/ Portál lékařů a zdravotníků: https://www.tribune.cz/clanek/21476