Konkurzní řízení na obsazování vedoucích pracovních míst ředitelů/ředitelek Kladno

02.06.2012 21:40

Doklady

Protokoly z jednání komisí https://www.milanhamersky.cz/download/odpovedZapisy.pdf

Seznam členů komisí https://www.milanhamersky.cz/download/odpovedZapisy2.pdf

Seznam škol https://www.milanhamersky.cz/download/odpovedZapisy3.pdf

>  město Kladno poskytlo informace na žádost, po zaplacení 180,-Kč, po komické anonymizaci části textu