Kladno 2028 - Klondike, Spálená země, Pohoda, Prosperita u koryta

03.01.2014 14:47

Město Kladno si 2004 sepsalo zajímavé scénáře budoucnosti:

 

Klondike 

Vývoj po roce 2013 - Na Čeperce vzniká přes odpor veřejnosti uprchlický tábor, který zásobuje nové podniky chybějící nekvalifikovanou pracovní silou. Výstavbu tábora prosazuje radnice ve spolupráci s ministerstvem vnitra.

https://www.mestokladno.cz/scenar-klondike/d-261802

 

Prosperita

Kladno participuje na projektu OH, které se stávají prestižním podnikem nejen pro municipální sféru, ale především pro podniky, které se stávají významnými partnery olympijského projektu.

https://www.mestokladno.cz/scenar-prosperita/d-262002

 

Pohoda

Zatímco Praha slaví svoji první olympiádu, kladenské podniky sdružené v asociaci „Nové Kladno“ zavádějí šestihodinovou pracovní dobu. Výsledky tohoto experimentu vyhodnocuje v roce 2020 auditorská firma s překvapivým závěrem, že toto opatření posílilo nejen spokojenost zaměstnanců, ale i dobré výsledky firem.

https://www.mestokladno.cz/scenar-pohoda/d-262102

 

Spálená země

Díky tomu vítězí ve volbách v roce 2010 populistická strana s programem na omezení přistěhovalství. Po sérii požárů odmítají pojišťovny pojišťovat nemovitý majetek, v důsledku Nadacija pro pomošč velmi lacino skupuje domy v Kladně a jeho okolí.

https://www.mestokladno.cz/scenar-spalena-zeme/d-261902