Kladno 2010-14

02.09.2010 12:44

 

Program pro Kladno 2010-2014

 zapojíme občany do rozhodování o Kladně

zprůhledníme veřejné zakázky, dotace a podpory

+  zlepšíme kvalitu veřejných služeb  

+  rozšíříme péči o seniory, postižené a rodiny s dětmi

+  zvýšíme bezpečnost v ulicích

+  zvýšíme podporu kvalitě

+  zlepšíme životní prostředí, kvalitu zeleně i její údržby

 

!  konec korupce a klientelismu

!  konec zneužívání veřejných prostředků

!  konec děr na komunikacích

!  konec nepořádku nejen u Masokombinátu

!  snížení podpory (pod)průměrnosti 

 

 

 

7.9.2010, Korupce a nekompetence ochuzuje Kladno o 60 milionů ročně

 

        +  zapojíme občany do rozhodování o Kladně

*) chceme levnější a kompetentnější úřad, snížíme počet úředníků, do vedení přivedeme odborníky, rozšíříme úřední hodiny pro lidi pracující mimo Kladno

*) zavedeme ankety mezi občany k zásadním rozhodnutím (investicím)

*) radnice bude striktně dodržovat zákon o svobodném přístupu k informacím

*) navrhneme průhledné rozhodování – jmenovité hlasování v orgánech města

*) chceme objektivní měsíčník – v redakční radě zástupci veřejnosti a opozice

*) rozpočet učiníme přehlednější a zrušíme absurdní výdaje (140 tisíc na ošatné)

Nabídneme občanům obnovení historických části „velkého“ Kladna: Rozdělov, Švermov (Hnidousy/Motyčín), Dubí-Dříň-Vrapice, Kročehlavy, jako městské části Statutárního města Kladna mohou mít vlastní samosprávu v čele se starostou

 

       +  zprůhledníme veřejné zakázky, dotace a podpory
Odstraníme korupci, klientelismus a ušetříme ročně 40 - 60 miliónů

*) využití elektronického tržiště při výběrových řízeních sníží ceny o 15-25%

*) celý proces veřejné zakázky od počátku až do konce bude na internetu 

*) umožněním dodatečné splnění formálních kritérií předkladateli nabídek zabráníme vypadnutí atraktivních nabídek z posuzování

*) ve výběrových komisích budou zástupci občanů a opozice

*) trváme na jmenovitém hlasování v zastupitelstvu a radě

*) zabráníme růstu existujících dluhů města -541 mil. Kč (splátka 2010 -33,5 mil., ! 2013 -72,4 mil), 9.770,-Kč na dospělého občana Kladna 

 

  16.9.2010, Sociální a bezpečnostní politika jsou aktuální priority

 

         + zlepšíme kvalitu veřejných služeb 

*) přivedeme odborníky do vedení městských podniků, na základě konkurzu odstraníme

z jejich vedení politiky, funkce zastupitele je pro nás neslučitelná s řídicí funkcí

(Bendlová/ODS –Kulturní Kladno, Kubica/ODS -SAMK, Syblík/ČSSD – Domov seniorů)

*) efektivním řízením městských firem ušetříme 5-10% jejich nákladů

*) budeme důsledně kontrolovat kvalitu a reklamovat opravy silnic a chodníků

        

          + rozšíříme péči o seniory, postižené a rodiny s dětmi

Obec může zmírnit dopad vládních reforem na své občany cílenou podporou potřebných

*) přidáme 10 miliónů seniorům na pečovatelskou službu

*) dohlédneme na řádnou opravu budovy METY

*) zapojíme do péče o seniory a postižené žáky ZŠ a SŠ

*) významně navýšíme prostředky pro nestátní organizace pomáhající postiženým, rodinám a dětem

 

         + zvýšíme bezpečnost v ulicích

*) připravíme komplexní strategii snížení problémů nepřizpůsobivých obyvatel a řešení nepořádku u ostudné budovy Masokombinátu (vázáni sociálních dávek na školní docházku, podpor v nezaměstnanosti na veřejné práce, bydlení v obecním bytě na hrazení nájmu)

*) zřídíme záchytku

*) přidáme 5 miliónů městské policii

*) zřídíme služebny městské policie v rizikových místech a v každé z městských částí

*) podporujeme vládní návrh přeměny městské policie na metropolitní (spojení státní

pořádkové a dopravní policie s městskou)

 

28.9.2010, Kladno může být úspěšné a zdravé město


         +  sebevědomí města místo vzpomínek na minulost postavíme na podpoře úspěšných

*) až o 50% navýšíme podporu úspěšným sportovním i společenským organizacím
*) snížíme závislost hokeje a fotbalu na veřejných rozpočtech (5 miliónů)
*) oživíme projekt kampusu ČVUT v areálu Poldovky
*) budeme usilovat o rozšíření současných i nových VŠ na Kladně
*) budeme usilovat o přesun krajských institucí z Prahy do Kladna
*) vedení školních zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ) dostane plnou podporu k posílení disciplíny a kvality vzdělávání, školy se stanou centry společenského života

 

        +  zlepšíme životní prostředí, kvalitu zeleně i její údržby

 *) zelené plochy budeme zodpovědně udržovat „nejen“ tři měsíce před volbami
 *) chceme dostatek kvalitní zeleně, snižující hluk a prašnost 
*) čistota města je jednou z našich priorit – zkvalitníme úklid i četnost svozů popelnic
*) zvýšíme represi proti znečišťovatelům města
*) zajistíme čistotu v příměstských „relaxačních“ lesích
*) zřídíme sběrný dvůr na Okrsku pro obyvatele Kočehlav
*) připravíme koncepci ekologické výchovy pro žáky ZŠ, budeme se snažit působit i na ostatní obyvatele (chceme maximálně využít Ekodům na Čabárně postavený za 60 miliónů) 
*) budeme prosazovat územní plánování nakloněné kvalitnímu životnímu prostředí
 (v čistotě a zeleni) namísto zisků pro investory a jejich „pomocníky“