FCB: Děkujeme, odcházíme

11.01.2011 21:54

 Karel Protiva -Toto heslo se stalo leitmotivem posledních dnů pro všechny mediální prostředky v této zemi. Dovolte mi, abych jako mírně obeznámený účastník hrátek Vám poskytl svůj pohled na tuto problematiku.

 

 Jsem ambulantní lékař, dokonce zubní, nicméně jsem v letech 1976 až 1978 pracoval jako mladší sekundární lékař na lůžkovém oddělení Ústní a čelistní chirurgie Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Takže nemocniční prostředí mi není tak neznámé, i když připouštím, že se muselo změnit. Základní pravidla a zvyky však nepochybně zůstaly a proto vycházím z nich.

 

Stesky, nároky a nedocenění všech nemocničních lékařů chápu. Jsou však obrazem hodnocení lékařského komunity politickou reprezentací a její výkonnou mocí. V současném stavu a atmosféře v této společnosti však nelze vyhrocovat své požadavky a hnát je až na hranu možného. Je to sebevražedný akt, který nahrává odborářským pseudobossům k ukojením jejich ega. Znám případ kolegy ortopeda z řecké Soluně, který se jako státní lékař domohl k majetku 1,5 mil Euro. Projděte se areálem vaší  lokální nemocnice, prohlédněte si vozový park a domyslete si, jak by jste dopadli vy event. vaši kolegové při kontrole finančního úřadu.

 

Situace je vážná nikoliv však zoufalá. Jak prostomyslně sdělila na kameru jistá kolegyně tuším z Vysočiny, nechcete odejít, ale chcete toliko více peněz a proto vyhrožujete. To je celému národu víceméně jasné a prestiži našeho stavu to nepomůže. Nakonec se vše může vše obrátit vůči nám. To opravdu netušíte? Bohužel jiné lobistické skupiny, zákonodárci, , vykonavatelé právní moci, bankovní sektor dokázal obhájit své pozice daleko sofistikovaněji než my, kteří jsme očekávali jakési narovnání našeho postavení v normách západní kultury. Je to smutné a je to hanba těch z nás, kteří si o sobě mysleli, že jsou intelektuálně výš než standard, ale až doposud se šeredně mýlí. Navíc házíte do stejného pytle státní zaměstnance jakož i ty, kteří pracují sami na sebe. To totiž laická veřejnost nerozliší. Jak příznačné a nejenom v českém státě.

 

Řešení musíme hledat v příčinách tohoto stavu a jejich zásadních změnách:

 

1, Systém veřejného zdravotního pojištění byl nastaven špatně. Je to chyba vládní garnitury z roku 1992-1993. Volná ruka, která umožnila vzniku více než 20 pojišťoven vyssála ze sumy určené pro zdravotní péči prostředky a dovolila dokonce spekulace s nimi, i když ZP nesměly fungovat jako banky. Zeptejte se soudruhů ředitelů, neboť zdraví je nedotknutelná hodnota a zdravotnictví bylo dle abecedy až na posledním místě pořadu změn. Po té, co se nikomu už nic nestalo a fakticky neplatil lustrační zákon se staly ZP trdlištěm rozličných okresních odborníků, primářů apod., kteří ztratili nervy a vyklidili nezřídka politicky vybojované pozice.

 

2, Neptejme se, kdo za to může, ale vzpomeňme si, kdo v tom dál pokračoval, lhostejno z které partaje.

 

3. Regulační poplatky za návštěvu u lékaře byly krokem správným směrem. Nebyly však dostatečně mediálně prezentovány a zdůvodněny. Regulační poplatek za položku na receptu je nesmysl. Dopadá především na pacienty , kteří se tak navzdory své chronické a často nevyléčitelné nemoci se stávají rukojmím systému.

 

4, Neexistuje zpětná vazba tj. postihy těch, kteří stanovená pravidla obcházejí a zneužívají ať už v poskytování zdravotní péče či jejím vykazování. Pokud jsou, jsou vágní a nejsou stanovena taxativně. Znám případ kolegy ze své branže, který okradl VZP o 1,2 mil korun. Nejdříve vláčen dokonce celostátním tiskem, se dohodl s ředitelem místní VZP na splátkovém kalendáři dluhu, který uznal. Jak to tak asi proběhlo při známé české nepodplatitelnosti?                       

 

Kladno 2,1,2011

MUDr. Karel Protiva, Kladno

FCB: https://www.facebook.com/note.php?note_id=183469511681876&id=1349586057