čtk: Lídři stran v Kladně odpovídají

29.09.2010 22:07

    Kladno 28. září (ČTK) - Většina lídrů politických stran v Kladně chce po volbách investovat do revitalizace průmyslového areálu bývalé Poldovky. Politici nechtějí město zadlužovat, peníze na investice chtějí získávat z fondů EU, s prodejem obecního majetku příliš nepočítají, zjistila v anketě ČTK. V největším středočeském městě se v říjnových komunálních volbách utká deset stran, o dvě více než před čtyřmi lety. ODS a Věci veřejné už před volbami uvedly, že v případě úspěchu nebudou spolupracovat s KSČM.
    

Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období, jak jej chcete dosáhnout?

     Milan Hamerský (Lepší Kladno -kvalitnější život): Máme dvě priority: Změnit chování vedení radnice a magistrátu, chceme ukončit neprůhlednosti ve všech oblastech a konečně nabídnout občanům za jejich peníze kvalitu veřejných služeb odpovídající 21. století. Za druhé město se musí osvědčit při promyšleném zmírnění dopadů vládních reforem na jeho občany.

    Zdeněk Syblík (ČSSD): Po volbách bude poslední období, kdy je možné zpracovávat projekty a žádat o finanční prostředky z fondů EU. Proto považuji za hlavní úkol zpracovávání projektů s možností čerpání těchto finančních prostředků.
    Vladimír Moucha (KSČM): Za hlavní úkol považujeme zvýšení bezpečnosti ve městě, zlepšení stavu komunikací a snížení nárůstu motorových vozidel. Dosáhnout toho chceme zvýšením hlídkujících policistů a městských strážníků a zmodernizováním stávajících monitorovacích zařízení. 
    Dan Jiránek (ODS): Zvýšení pořádku a bezpečnosti ve městě. Dosáhnout toho chceme snížením počtu heren a krizových lokalit, prací nezaměstnaných při úklidu města, prevencí u mládeže podporou sportovních a kulturních aktivit. A pochopitelně i represí pomocí městské policie a jejího kamerového systému.
    Jan Kruliš (TOP 09): Jako zásadní cíl vidím transparentní a vyrovnané hospodaření. Další nezadlužování města, průhlednost při realizaci veřejných zakázek a soustavné předkládání informací o činnosti orgánů města a jednání zastupitelů.
    Václav Weiss (VV): Chceme především vyčistit areál bývalé Poldi, aby opět mohl sloužit k podnikání nebo snížit počet neplatičů v bytech města. Chceme, aby zastupitelé zároveň nebyli řediteli městských podniků.
    
Do čeho chcete nejvíce investovat a kde na to chcete získat prostředky?
Budete ochoten kvůli tomu město zadlužit?

     Milan Hamerský (Lepší Kladno -kvalitnější život): Musíme vystačit s rozpočtem daným zákonými příjmy, v něm vidíme rezervy v řádu 40-80miliónů. Prioritou pro nejbližší dva roky je promyšlená, adresná sociální politika zmírňující dopady vládních reforem na slušné občany Kladna a podpory kvality veřejných služeb na místo kvantity.
Současný dluh 541mil. je alarmující (Teplice také vedené mnoho let ODS, jsou bez dluhů), jsem zásadně proti navyšování.dluhu města. Letos je splátka dluhu 32 milionů, za dva roky již 72 miliónů !! Odmítáme megalomanské nápady hokejových hal za miliardu.
    Zdeněk Syblík (ČSSD): Nejdůležitější investicí asi bude revitalizace průmyslového areálu bývalé Poldovky. Tím by se zde měly vytvořit dobré podmínky pro podnikání, bytovou výstavbu a služby pro obyvatele. 
    Vladimír Moucha (KSČM): Investice by měly jít ve větší míře do komunikací a obchvatu města. Dále bychom měli pokračovat v revitalizaci městských sídlišť a rekonstrukci či výstavbou domovů pro seniory. V žádném případě nechceme město zadlužovat
    Dan Jiránek (ODS): Dokončit revitalizaci Švermova a Kročehlav. Začít chceme s obnovou Podprůhonu a území bývalé Poldi. Revitalizovat chceme také sídliště Rozdělov a čtvrti Dubí, Dříň a Vrapice. Dotace chceme získat z fondů EU.
    Jan Kruliš (TOP 09): Naše priority v investicích více méně kopírují naše programové cíle, které jsme uveřejnili ve volebním programu. Prostředky nechceme získávat dalšími půjčkami a nepromyšleným spoléháním se na případné dotační programy.
    Václav Weiss (VV): Město nechceme zadlužit. Investice se budou týkat revitalizace průmyslového areálu bývalé Poldi nebo stavby sociálních bytů. Nejdůležitější investice budou do infrastruktury historického jádra města, konkrétně čtvrti Podprůhonu.  
    
Počítáte s privatizací obecního majetku?

    Milan Hamerský (Lepší Kladno -kvalitnější život): Jsme připraveni k diskuzi o možné privatizaci městského majetku jen na základě kvalitních podkladů, ty současné vedení nepředstavilo. Napřed je třeba zkvalitnit veřejné služby nahrazením, do vedení městských podniků, dosazených politiků odborníky. pak můžeme s veřejností a odborníky diskutovat výhody privatizace některých objektů (sportovišť, bytů) nebo služeb.
    Zdeněk Syblík (ČSSD): S privatizací městského majetku lze počítat pouze u privatizace bytových jednotek, a to pouze v omezené míře.
    Vladimír Moucha (KSČM): S privatizací městského majetku počítáme jen okrajově, ne v masovém měřítku.
    Dan Jiránek (ODS): Nikoliv, s výjimkou bytového fondu dle léta platných zásad.
    Jan Kruliš (TOP 09): Nepočítáme s privatizací obecního majetku jako zdrojem, který by mohl ať systémově, či jednorázově vylepšit příjem města. Jsme ochotni podrobit diskusi, zda lze nepotřebný majetek odprodat.
    Václav Weiss (VV): S privatizací bytů počítáme pouze v omezené míře.  
    
S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?

     Milan Hamerský (Lepší Kladno -kvalitnější život): Jsme připraveni spolupracovat se všemi zastupiteli bez ohledu na jejich stranu, kterým půjde o skutečné zlepšení poměrů na Kladně. Nebudeme dopředu nikoho nálepkovat. Půjdeme pouze a jen do takové koalice, která ukočí éru neprůhlednosti a klientelismu. V programu to nemá jiná strana, budete tedy záležet na ostatních stranách, zda na náš program v této oblasti přistoupí. Jsme připraveni sloužit veřejnosti jak v koalici, tak jako konstruktivní a slyšitelná opozice, kterou Kladno dosud nepoznalo. 
    Zdeněk Syblík (ČSSD): Spolupracovat po volbách budeme s takovou stranou, která nám umožní plnění našeho volebního programu, a která nabídne ke spolupráci slušné a rozumné lidi.
    Vladimír Moucha (KSČM): Jsme ochotni spolupracovat s každou koalicí či stranou, která bude s námi diskutovat o našich návrzích či připomínkách. 
    Dan Jiránek (ODS): S každou rozumnou, koalice je vyloučena s KSČM.
    Jan Kruliš (TOP 09): Možnosti a mantinely nám teprve určí sami voliči.Teprve poté realisticky zhodnotíme, s kým a v jaké míře je možná spolupráce.
    Václav Weiss (VV): Odmítneme spolupráci s KSČM. Jinak jsme ochotni se dohodnout s každým rozumným člověkem.