Blesk: Změna k lepšímu je možná

04.10.2010 20:57

 

1) Jakým způsobem by měla probíhat revitalizace areálu bývalé Poldovky?
Lepší Kladno: Chceme v areálu Poldovky rozvíjet moderní lehký průmysl a oživit myšlenku kampusu ČVUT. Město musí napomoci s územním plánem a koordinací dopravních a ekologických opatřeních tak, aby se části areálu staly atraktivní pro nové investory.

2) Považujete herny a bary v Kladně za velký problém v souvislosti s kriminalitou? Pokud ano, jak byste se ve vedení města snažil situaci změnit?
Lepší Kladno: V jedné věci podporujeme současného primátora plně, a to v jeho aktivitách o omezení heren na Kladně a jejich vytlačení z centra města.

3) Je podle vás velký problém, že v Kladně nefunguje protialkoholní záchytná stanice?  Kolik by se podle vás ušetřilo finančních prostředků jejím zřízením?
Lepší Kladno: Jako jediní máme v programu obnovení záchytky. Chceme, aby policie umístila osoby pod vlivem alkoholu, drog či léků z míst kde ohrožují děti i veřejnost pod odborný dohled.

4) Myslíte si, že bude nutné zvyšovat ceny tepla v obecních bytech a navyšovat poplatky za odvoz komunálního odpadu? 
Lepší Kladno: ODS špatně a neprůhledně hospodaří se současnou 1,6 miliardou v rozpočtu města. My bychomjen letos ušetřili mezi 40 a 60 milióny na potřebné výdaje. Nepodpoříme zvyšování cen služeb pro občany nad inflaci a růst cen vstupů. 

5) Má Kladno odpovídající počet městských strážníků na to, aby poklesla kriminalita ve městě? 
Lepší Kladno: 84 strážníků je málo, chceme jejich počet zvýšit, přidat městské policii 5 miliónů ročně a zavést služebny v městských částech.

6) Fungovala podle vás za současného vedení města důsledná kontrola výběrových řízení a jejich transparentnost?  Pokud ne, v čem vidíte problém a jaká by měla nastat změna?
Lepší Kladno: Dosavadní vedení radnice za ODS (Bendl, Volf, Jiránek) zavedlo neprůhlednou a nákladnou praxi, kterou neprodleně změníme. Máme komplexní řešení navržené Transparency internationál. Vše o každé zakázce bude na internetu včetně jménovitého hlasování. Do komisí pustíme zástupce veřejnosti. Ušetříme desítky milionů.

7) Jak byste řešil situaci kolem neplatičů nájemného v obecních bytech? 
Lepší Kladno: Vůči všem porušovatelům veřejného pořádku a neplatičům budeme uplatňovat politiku cukru a biče. Kdo si bude plnit povinnosti, dostane pomocnou ruku od města, aby se z problémů dostal. Kdo nebude posílat děti do školy, platit nájemné, hledat si práci, bude poškozovat městský majetek a dělat výtržnosti, bude tvrdě sankcionován na sociálních dávkách.

8) Myslíte si, že je nutné zavést ve městě funkci ombudsmana a proč?
Lepší Kladno: Zvažovali jsme zavedení protikorupčního ombudsmana, ale napřed chceme zkusit změnit situaci přímo v zastupitelstvu a v kontrolním výboru.

9) Podporujete vládní návrh přeměny městské policie na metropolitní? V čem v této souvislosti vidíte výhody pro Kladno?
Lepší Kladno: Máme v programu podporu spojení současné městské policie s dopravní a pořádkovou státní policií. Bude dražší, ale získáme možnost na výrazně zvýšení bezpečnosti ve městě.

10) Zasadil byste se o vybudování rychlodráhy Kladno-Letiště-Praha? Udělalo v tomto ohledu dost současné vedění města?
Lepší Kladno: Rychlodráha musí být prioritou všech stran na Kladně, klíčový je však přístup státu a Prahy. Naši partneři v Praze, Strana zelených i Věci veřejné, podporují, aby metro C končilo v Motole a odtud vedla rychlodráha přes letiště do Kladna.