Anketa - 35 otázek a odpovědí

03.03.2011 22:29

 1.)... podpořím uzákonění možnosti celostátního referenda vypisovaného na základě shromáždění podpisů od lidí.
V ČR je možné vyhlásit celostátní referendum pouze tehdy, pokud o něm rozhodne Parlament. Např. na Slovensku je to možné po shromáždění 350 000 podpisů, v „referendovém“ Švýcarsku je třeba 50 000 podpisů.
Referenda je možné žádat i ve spolkových zemích v Německu, v celém Německu prakticky ne.
...
měla by se uzákonit možnost celostátního referenda vypisovaného na základě shromáždění podpisů od lidí.

>>Souhlasím

2.)

... budu podporovat možnost, aby se snížil plat senátorům, kteří se neúčastní zasedání Senátu.
Někteří senátoři hlasují prakticky vždy, někteří jen v 1/2 případů. Např. na Slovensku je možné při větší neúčasti poslanci dočasně snížit plat.
...
měla by se zavést možnost, aby se snížil plat senátorům, kteří se neúčastní zasedání Senátu.

>>Souhlasím

3.)

... jsem pro zachování možnosti souběhu funkcí ministra a poslance či senátora.
V ČR je možné i běžné, že ministři vlády (výkonná moc) jsou zároveň poslanci nebo senátory (zákonodárná moc). Např. na Slovensku to možné není.
měla by se zachovat možnost souběhu funkcí ministra a senátora.

>>Souhlasím

4.)

… budu podporovat pravidlo, že (nové) státní instituce by měly být rozmísťovány rovnoměrně po celém území ČR.
V ČR je velké množství státních a státem placených institucí v Praze. Naproti tomu v Německu existuje pravidlo, že takové instituce musejí být rozmísťovány rovnoměrně po celé zemi.
mělo by se zavést pravidlo, že (nové) státní instituce by měly být rozmísťovány rovnoměrně po celém území ČR.

>>Souhlasím

5.)

... budu podporovat plán ČEZu na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně.
ČEZ chce postavit další dva bloky JE Temelín. Jejich cena se odhaduje na „stovky miliard“ Kč. Většinovým vlastníkem ČEZu je ČR. Např. Německo má plán útlumu jaderných elektráren (ač se diskutuje), Rakousko od jaderných elektráren odstoupilo, naopak na Slovensku se jaderné elektrárny rozšiřují.
...
ČEZ by měl pokračovat v plánu na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně.

>>Nesouhlasím

6.)

... budu podporovat zrušení „přílepku“, který umožňuje dát energetickým firmám povolenky zdarma.
V období 2013-2020 si měly energetické firmy (hlavně jde o ČEZ) nakupovat povolenky k vypouštění skleníkových plynů. Nedávno byla schválena pomocí „přílepku“ změna, která jim umožní získat povolenky zdarma až do výše 68 miliard Kč, pokud stejnou částku investují do šetrnějších technologií.
...
měl by se zrušit „přílepek“ zákona, který umožňuje dát energetickým firmám povolenky zdarma.

>>Souhlasím

7.)

... budu podporovat, aby se z většiny věcí platila horní sazby DPH.
Vláda diskutuje přesun většiny zboží, z kterého se dnes platí nižší sazba DPH (10 %), do horní sazby (20 %). Takový přesun zvyšuje ceny základního zboží jako jsou potraviny. Je argumentováno tím, že se vyšší vybrané daně použijí na placení důchodů.
...
z většiny zboží by se mělo platit vyšší DPH.

>>Nesouhlasím

8.)

… budu podporovat přechod od placení mýtného na dálnicích pro osobní
automobily paušálně (za časové období) k placení za ujetou vzdálenost.
Mýtné na dálnicích je vybíráno dvěma základními způsoby – s ohledem na ujetou vzdálenost (např. Francie nebo kamióny v ČR) nebo paušálem (osobní auta v ČR). Mýtné za km je bráno jako spravedlivější („kdo více jezdí, více platí“), ale jeho výběr je dražší.
mýtné na dálnicích pro osobní automobily by se mělo začít platit za ujetou vzdálenost a nikoliv paušálně (pevná cena za časové období).

>>Souhlasím

9.)

… budu podporovat znevýhodnění firem z daňových rájů nebo s akciemi
na doručitele při zadávání veřejných zakázek.
Některé firmy mají svoje sídlo v tzv. daňových rájích (např. Panama, Bermudy, Kypr), aby mohly snáze obejít daňovou povinnost a aby skryly své vlastníky, což umožňuje praní špinavých peněz. Ze stejného důvodu se také používají akciové společnosti s anonymními akciemi na doručitele.
firmy z daňových rájů nebo s akciemi na doručitele by měly být znevýhodněny při zadávání veřejných zakázek.

>>Souhlasím

10.)

… budu podporovat legalizaci „Švarc-systému“.
„Švarc-systém“ je způsob zaměstnávání pracovníků, kteří formálně jsou samostatnými podnikateli. Tento způsob je pro firmu daňově výhodný, umožňuje rychle nabírat i propouštět zaměstnance, ale v ČR je nelegální (mj. se tak na pracovníka nevztahuje zákoník práce, je tak méně chráněn).
...
měl by se legalizovat „Švarc-systém“.

>>Souhlasím

11.)

… budu podporovat zřízení speciálního soudu pro boj proti korupci.
Na Slovensku zřídili pro boj proti korupci a organizovanému zločinu také Speciální soud. Ten byl jeden pro celé Slovensko, mj. aby se omezil vliv místních vazeb. Pod jeho působení spadali např. poslanci, soudci či vysocí úředníci, ale také osoby obviněné z uplácení apod. Ústavní soud ho po 5 letech zrušil, ale místo něj již byl zřízen obdobný Specializovaný soud.
...
měl by být zřízen speciální soud pro boj proti korupci.

>>Souhlasím

12.)

... jsem pro ponechání poplatků 30 Kč za položku na receptu.
Nedávno zavedené poplatky za položku na receptu jsou nyní v ČR 30 Kč. Např. na Slovensku jsou 17 eurocentů za recept, v Německu 5-10 €.
poplatky v lékárnách 30 Kč za položku na receptu by měly být zachovány.

>>Nesouhlasím

13.)

... jsem pro to, aby začala platnost zákona o státní službě.
Zákon o státní službě obsahuje privilegia pro státní úředníky, aby podpořil státní správu nezávislou na aktuální vládě. Zákon byl schválen již v roce 2002, ale jeho platnost je stále odsouvána.
... měl by začít platit zákon o státní službě.

>>Souhlasím

14.)

… jsem pro zákaz KSČM
V ČR se opakovaně objevují návrhy na zákaz Komunistické strany Čech a Moravy. Příznivci zákazu argumentují hlavně zákonem o protiprávnosti komunistického režimu do roku 1989. Na druhou stranu je KSČM demokratickou stranou s nejvíce členy v ČR a např. ve volbách 2010 získala přes 11 % hlasů. Také je velmi pravděpodobné, že po příp. zrušení by se jen přejmenovala a fungovala dále, podobně jako Dělnická strana (DS) jen změnila název na DSSS.
měla by být zrušena KSČM.

>>Souhlasím

15.)

… podpořím privatizaci Budějovického Budvaru.
Budějovický Budvar je národní podnik plně vlastněný státem. Uvažuje se o jeho změně na akciovou společnost, což je předpokladem jeho privatizace (nejvážnějším zájemcem je americký pivovar Anheuser Busch - Budweiser). Pro jeho privatizaci je základním argumentem: „Stát není od toho, aby vařil pivo“. Na druhou stranu Budvar vydělává.
...
měl by být privatizován Budějovický Budvar.

>>Nesouhlasím

16. … podpořím privatizaci Letiště Ruzyně.
Vláda schválila prodej letiště v Praze, ale Parlament ho následně zákonem zakázal. Podobně např. letiště v Bratislavě je státní.
...
mělo by být privatizováno Letiště Ruzyně.

>>Nesouhlasím

17.)

… budu podporovat snížení rozpočtu armády (v % státního rozpočtu).
ČR stojí armáda kolem 50 miliard Kč ročně (kolem 5 % státního rozpočtu). Např. na Slovensku je to podobné, je to zhruba 1 miliarda €.
měly by být sníženy výdaje na rozpočet armády (v % státního rozpočtu).

>>Souhlasím

18.)

… budu se snažit o vystoupení ČR z EU.
Odpůrci členství ČR v EU argumentují, že ČR ztrácí svoji suverenitu a že by např. byla lepší volnější aliance jakou je ekonomická EFTA (Norsko, Švýcarsko, Island) spojená se zeměmi EU dohodami. Naopak zastánci argumentují např. tím, že takto mají občané ČR možnost více ovlivňovat podobu Evropy.
ČR by měla vystoupit z EU.

>>Nesouhlasím

19.)

… podpořím stažení vojáků ČR z Afghánistánu nejdéle do poloviny roku 2013.
V současnosti působí v Afghánistánu kolem 500 českých vojáků. Jsou tam např. i vojáci z Německa či Slovenska, prakticky nikoliv z Rakouska.
vojáci ČR by se měli stáhnout z Afghánistánu nejdéle do poloviny roku 2012.

>>Nesouhlasím

20.)

… budu podporovat vystoupení ČR z NATO.
ČR je členem NATO. Z okolních států pouze Rakousko není jeho členem.Odpůrci členství např. říkají, že po rozpadu Varšavské smlouvy již NATO není třeba a také že zatím zasahovalo pouze v bývalé Jugoslávii, v Afghánistánu a částečně v Iráku, tedy mimo území svých členů, přestože má jít o obrannou organizaci.
ČR by měla vystoupit z NATO.

>>Nesouhlasím

21. )

… budu podporovat systém stanovení pokut za dopravní přestupky alespoň částečně dle výše příjmu pokutovaného.
Pokuty za dopravní přestupky v ČR jsou stanoveny bez ohledu na příjmy pokutovaného. Pro různé lidi tedy mají různou závažnost ("1000 Kč má jinou hodnotu pro toho, kdo vydělává 10 000, a jinou pro toho, kdo vydělává 100 000"). Takto je popřena jejich funkce trestu pro lidi s vyššími příjmy. Jinou možností je výběr pokut v % dle výše příjmu. Tak tomu je ve Finsku a částečně dalších skandinávských zemích.
...
pokuty za silniční přestupky by se měly alespoň částečně stanovovat dle příjmu pokutovaného..

>>Nevím

22.)

... budu podporovat zavedení možnosti eutanazie.
Eut
anazie není povolená v ČR ani v žádné z okolních zemí. Naopak je legální např. v Nizozemí nebo v Belgii.
...
měla by být zavedena možnost eutanazie.

>>Souhlasím

23.)

… budu podporovat zákaz interrupcí (mimo výjimečné případy jako např. znásilnění, ohrožení života matky).
Interrupce na žádost matky je v ČR možná, stejně jako např. na Slovensku nebo v Německu. V Polsku je naopak zakázána až na některé výjimečné případy.
měly by být zakázány interrupce (mimo výjimečné případy jako např. znásilnění, ohrožení života matky).

>>Nesouhlasím

24.)

… budu podporovat zákaz kouření v restauracích.
V mnoha zemích se v poslední době rozšiřují zákony zakazující kouření v restauracích. Např. v mnoha německých spolkových zemích je to zakázáno, na Slovensku je nutno vyhradit stavebně oddělený nekuřácký prostor. V ČR rozhodnutí o tom, zda bude restaurace kuřácká nebo ne, závisí jen na majiteli.
mělo by být zakázáno kouřit v restauracích.

>>Souhlasím

25.)

… budu podporovat zrušení poplatku za prázdná média.
V ČR je nutno z každého prázdného nosiče informací jako je DVD, počítačový disk apod., i z každého rozmnožovacího zařízení jako DVD-RW či kopírka zaplatit poplatek, aby se tak kompenzovalo pirátské kopírování. Ten jde organizacím (např. OSA nebo DILIA), které zastupují část autorů. Tyto organizace však mohou kteréhokoliv autora mezi sebe bez důvodů nepřijmout.
měl by být zrušen poplatek za prázdná média.

>>Nevím

26.)

… budu podporovat snížení věku trestní zodpovědnosti (např. na 14 let).
V minulém období již bylo schváleno snížení trestní odpovědnosti z 15 na 14 let, ale potom byla tato změna opět zrušena a zůstává nadále 15 let. Např. na Slovensku i v Německu je to 14 let.
měl by být snížen věk trestní zodpovědnosti (např. na 14 let).

>>Souhlasím

27.)

… budu podporovat zavedení školného na VŠ.
Na veřejných vysokých školách v ČR se neplatí školné. Studenti si ale musí platit ubytování, stravu, pomůcky i některé povinné školní poplatky. Např. v Německu se školné platí v některých zemích a to zhruba 500€ za semestr.
mělo by se začít platit školné na VŠ.

>>Souhlasím

28.)

... budu podporovat změnu Ústavy, aby mohl být zrušen Senát.
Při volbách do Senátu je dlouhodobě nejnižší účast (srovnatelná jen s účastí v „eurovolbách“). V mimořádných volbách v roce 2007 byla v rozhodujícím kole pod 10 % a ke zvolení senátorem stačilo méně jak 6000 hlasů. Obdoba Senátu je z okolních zemí v Polsku, např. v Německu jsou „senátory“ zástupci zemských vlád. Na Slovensku Senát není.
...
měla by být změněna Ústava, aby se mohl zrušit Senát.

>>Nesouhlasím

29.)

... budu podporovat větší progresi u daně z příjmů (u lidí)
V ČR existuje „jednotná daň z příjmu 15 %“. Díky slevě na poplatníka ale jde ve skutečnosti o daň od 0 % (při minimálním platu) přes asi 10 % při středním platu po zhruba 19% při platu 140000 měsíčně a poté % zdanění opět klesá. V Německu je zdanění více progresivní, od 0 % po 45 % (nad 12000 € měsíčně), na Slovensku obdobné jako v ČR, jen % u nejvyšších platů neklesá, jde k 19 %.
...
měla by se zvýšit daňová progrese u daně z příjmů u lidí (tj. „vyšší % daně pro vyšší příjmy“)

>>Souhlasím

30.)

... budu podporovat snazší odvolatelnost soudců.
V ČR je zhruba 3000 soudců, každý rok je odvolán z různých důvodů průměrně asi 1 soudce. To je výrazně méně než v jiných profesích, což naznačuje, že samoregulace u soudců nefunguje (funguje tzv. „soudcovská solidarita“). Nekvalitní soudci tak soudí stále. Na druhou stranu soudní moc dle teorie má být nezávislá na moci zákonodárné (parlament) a výkonné (vláda).
...
měla by být snazší možnost odvolat soudce.

>>Souhlasím

31. ... budu podporovat snížení hranice účasti pro platnost místního referenda alespoň pro velká města.
V ČR je pro platnost místního referenda nutná účast alespoň 35 % obyvatel obce a alespoň 25 % obyvatel musí hlasovat pro vítěznou variantu. Ve velkých městech je to dle zkušeností výrazně hůře dosažitelné. Např. v Polsku je minimální účast pro platnost referenda 30 %, na Slovensku 50 % a v Bavorsku je to odstupňované dle velikosti města od 20 % (pod 50 000 lidí) po 10 % (nad 100 000 lidí).
...
měla by se snížit hranice pro platnost místního referenda alespoň pro velká města.

>>Souhlasím

32.)

... budu podporovat možnost volit po internetu
Volit po internetu je možné v Estonsku. Je to možné díky tomu, že estonský občanský průkaz obsahuje čip a funguje také jako (bezplatný) elektronický podpis pro komunikaci s úřady. Při posledních volbách tento způsob použilo asi 10 % voličů. V ČR je plánován obdobný OP na rok 2012.
Na druhou stranu počítačové systémy nejsou stoprocentní a existuje tak riziko velkého volebního podvodu.
...
měla by být zavedena možnost volit po internetu.

>>Souhlasím

33.)

... podpořím zrušení ekologickou „superzakázku“.
Ministerstvo financí vyhlásilo ekologickou "superzakázku" s odhadovanou cenou 40 až 120 miliard Kč. Jde o likvidaci starých ekologických škod z dob před rokem 1992, ke kterým se vláda zavázala při privatizaci. Odpůrci tvrdí, že je lepší zakázku rozdělit na více menších zakázek.
Zastánci zase tvrdí, že v případě zrušení hrozí vládě arbitráž od firem, které se již přihlásily.
...
měla by se zrušit ekologická „superzakázka“.

>>Souhlasím

34.)

... budu podporovat zvýšení trestů za korupci.
V současné době je maximální trest za přijmutí úplatku 12 let a za jeho zprostředkování 3 roky vězení.
...
měly by se zvýšit tresty za korupci.

>>Souhlasím

35.)

... budu podporovat zákon o prokázání nabytí majetku s možností zabavení neprokázaného majetku.
Na Slovensku nedávno schválili zákon o prokázaní nabytí majetku (nad přibližně 10 miliónů Kč). Pokud majitel nebude moci prokázat legální nabytí majetku, může o něj přijít. Oponenti ukazují na to, že zákon má zpětnou účinnost (je dle nich neústavní) a také obrací role, kdy obviněný musí dokazovat svoji nevinu.
... měl by existovat zákon o prokázání nabytí majetku s možností zabavení neprokázaného majetku.

>>Souhlasím